Sipas ligjit familjet ne nevoje do të kenë prioritet,ndërsa për pjesa tjetër do të shpërndahet me short të këshillit Bashkiak në Kurbin. 12.12.2018, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.170 DT. Lista e anëtarëve të Këshillit Bashkiak në Kurbin e miratuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pas zgjedhjeve vendore të datës 21 Qershor 2015. Sa u përket institucioneve publike dhe shërbimeve, sot është bërë evakuimi i një pjese të spitalit të Laçit, në bashkinë Kurbin, në drejtim të spitalit të Lezhës. 148 DT. Drane Halilaj, e treta në listën e LSI. Ata duhet të depozitojnë këto dokumente: Formularin e aplikimit (formati […] 125, 126,… Këshilli Bashkiak i Kurbinit ka miratuar ditën e sotme shembjen e 7 pallateve që pësuan dëmtime nga tërmeti që goditi vendin në 26 nëntor. Ndërkohë të pranishëm kanë qenë ministri i Brendshëm, Sandër Lleshaj, deputetja Lindita Nikolla dhe prefekti Gjok Jaku. Your email address will not be published. In 2015 , KURBIN VENDIME TE KESHILLIT BASHKIAK MBI NDARJEN E BURSAVE TE STUDENTEVE PER VITIN SHKOLLOR 2015-2016. VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.26 DATE 23.10.2019, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.25 DATE 23.10.2019, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.24 DATE 23.10.2019, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.22 DATE 20.09.2019, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.21 DATE 20.09.2019, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.20 DATE 20.09.2019, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.19 DATE 20.09.2019, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.18 DATE 20.09.2019, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.17 DATE 20.09.2019, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.16 DATE 20.09.2019, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.15 DATE 20.09.2019, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.14 DATE 20.09.2019, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.13 DATE 20.09.2019, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.12 DATE 20.09.2019, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.11 DATE 20.09.2019, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.10 DATE 20.09.2019, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.09 DATE 20.09.2019, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.08 DATE 21.08.2019, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.07 DATE 21.08.2019, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.06 DATE 06.08.2019, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.05 DATE 06.08.2019, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.04 DATE 06.08.2019, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.03 DATE 06.08.2019, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.02 DATE 06.08.2019, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.01 DATE 06.08.2019, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.280 DATE 24.06.2019, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.279 DATE 24.06.2019, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.278 DATE 24.06.2019, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.277 DATE 24.06.2019, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.276 DATE 18.06.2019, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.275 DATE 18.06.2019, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.274 DATE 18.06.2019, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.273 DATE 18.06.2019, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.270 DATE 20.05.2019, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.269 DATE 20.05.2019, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.268 DATE 20.05.2019, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.267 DATE 20.05.2019, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.266 DATE 20.05.2019, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.266 DATE 19.04.2019, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.265 DATE 19.04.2019, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.264 DATE 19.04.2019, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.263 DATE 19.04.2019, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.262 DATE 19.04.2019, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.260 DATE 20.03.2019, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.259 DATE 20.03.2019, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.258 DATE 20.03.2019, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.257 DATE 20.03.2019, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.256 DATE 20.03.2019, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.255 DATE 20.03.2019, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.254 DATE 20.03.2019, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.253 DATE 20.03.2019, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.251 DATE 20.02.2019, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.250 DATE 20.02.2019, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.249 DATE 20.02.2019, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.248 DATE 20.02.2019, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.247 DATE 20.02.2019, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.246 DATE 20.02.2019, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.245 DATE 20.02.2019, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.243 DATE 21.01.2019, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.242 DATE 21.01.2019, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.241 DATE 21.01.2019, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.240 DATE 21.01.2019, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.239 DATE 21.01.2019, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.238 DATE 21.01.2019, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.237 DATE 21.01.2019, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.236 DATE 21.01.2019, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.235 DATE 21.01.2019, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.234 DATE 21.01.2019, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.233 DATE 21.01.2019, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.232 DATE 21.01.2019, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.231 DATE 21.01.2019, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.230 DATE 21.01.2019, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.229 DATE 21.01.2019, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.228 DATE 21.01.2019, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.227 DATE 21.01.2019, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.226 DATE 21.01.2019, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.225 DATE 21.01.2019, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.224 DATE 21.01.2019, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.223 DATE 21.01.2019, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.222 DATE 21.01.2019, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.221 DATE 21.01.2019, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.220 DATE 21.01.2019, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.219 DATE 21.01.2019, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.218 DATE 21.01.2019, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.217 DATE 21.01.2019, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.216 DATE 21.01.2019, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.215 DATE 21.01.2019, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.214 DATE 21.01.2019, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.213 DATE 21.01.2019, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.212 DATE 21.01.2019, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.211 DATE 21.01.2019, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.210 DATE 21.01.2019, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.209 DATE 21.01.2019, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.208 DATE 21.01.2019, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.207 DATE 21.01.2019, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.206 DATE 21.01.2019, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.205 DATE 21.01.2019, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.204 DATE 21.01.2019, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.203 DATE 21.01.2019, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.202 DATE 21.01.2019, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.201 DATE 21.01.2019, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.200 DATE 21.01.2019, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.199 DATE 21.01.2019, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.198 DATE 21.01.2019, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.197 DATE 21.01.2019, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.196 DATE 21.01.2019, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.195 DATE 21.01.2019, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.194 DATE 21.01.2019, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.193 DATE 21.01.2019, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.192 DATE 21.01.2019, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.191 DATE 21.01.2019, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.190 DATE 21.01.2019, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.189 DATE 21.01.2019, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.188 DATE 21.01.2019, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.187 DATE 21.01.2019, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.186 DATE 21.01.2019, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.185 DATE 21.01.2019, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.184 DATE 21.01.2019, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.183 DATE 21.01.2019, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.182 DATE 21.01.2019, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.181 DATE 21.01.2019, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.180 DATE 21.01.2019, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.179 DATE 21.01.2019, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.178 DATE 21.01.2019, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.176 DT. Këtë të martë është bërë konstituimi i këshillit bashkiak dhe është betuar kryebashkiakja e Kurbinit Majlinda Cara. Këshilli Bashkiak i Kurbinit ka miratuar shembjen e 7 pallateve që u dëmtuan nga tërmeti i 26 nëntorit. Me dhjetëra rrugë u bënë të pakalueshme për këmbësorët pasi uji doli në nivelet e trotuareve, ndërsa vështirësi në qarkullim patën dhe automjetet. Të Gjitha 19.10.2018, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.159 DT. 18/12/2020, 15:18 18/12/2020. Strukturat përkatëse përgatisin menjëherë projektvendimin për miratim nga këshilli bashkiak. “Po planifikojmë në këtë zonë 160 apartamente dhe do te mbarojnë ne muajin mars” Javën e ardhshme Këshilli i Ministrave do të nxjerre një draft vendim për ndarjen e banorëve ne apartamentet e reja. Ndërkohë, mësohet se Këshilli Bashkiak i Kurbinit ka miratuar shembjen e 7 pallateve që u dëmtuan nga tërmeti 6 Familjet që aplikojnë për përfitimin e bonusit të qirasë duhet të paraqiten pranë njësisë administrative ku kanë vendbanimin. 21.12.2020, ora 17.00 Pas verifikimeve nga specialistët, pallatet janë shpallur si të pabanueshëm dhe të pariparueshëm. Këshilli Bashkiak Nen-Kryetaret Njesia Administrative Institucionet e Varësisë Vendime Kontakt Zyra e Informacionit Shkruajini Kryetarit Numra Telefoni dhe Vendodhja Profili Facebook Organizata Ndërkombëtare Tourist Guide 0. 11/12/2019. 19.10.2018, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.163 DT. Bashkia Kurbin Afati i aplikimit: Dokumentacioni dorëzohet në Njësinë Administrative të Bashkisë Kurbin, ku edhe plotësohet formulari i aplikimit. 125, … TIRANË, 3 qershor/ATSH/ Këshilli bashkiak i Kurbinit në mbledhjen e ditës së sotme u njoh me ecurinë e procesit të Rindërtimit dhe miratoi 656 aplikime në total. Vlash Piroli, i gjashti në listë Këshilli Bashkiak Kurbin miratoi pagesën e plotë të bonusit të qirasë mujore për familjet, banesat e të cilave janë dëmtuar nga tërmeti i datës 26 nëntor dhe që nga aktkonstatimet e Institutit të Ndërtimit është marrë vendim për evakuimin e menjëhershëm të tyre. Në mbështetje të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. Aplikimet per te perfituar nga grantet e termetit, hapen per 48 ore! Tërmeti i 26 nëntorit shkaktoi shumë dëme në vend, duke dëmtuar banesa në Durrës, por edhe në Krujë e Laç. 139/2015 dt. Këshilltarët e LSI dhe PD që iu bashkuan PS. Required fields are marked *. Sipas ligjit familjet ne nevoje do të kenë prioritet,ndërsa për pjesa tjetër do të shpërndahet me short të këshillit Bashkiak në Kurbin. Konstituohet Këshilli Bashkiak në Kurbin. 139/2015 dt. Shqipëria po kalon ditët të vështira që pas goditjes së tërmetit të 26 nëntorit, i cili la pas dhjetëra viktima, qindra të plagosur dhe dëme të shumta materiale në disa qarqe të vendit. Cara ka bërë betimin si kryebashkiake, ku të pranishëm ishin edhe mbështetës të shumtë. Strukturat përkatëse përgatisin menjëherë projektvendimin për miratim nga këshilli bashkiak. KURBIN Këshilli Bashkiak i Kurbinit ka miratuar këtë të mërkurë shembjen e shtatë pallateve. Ekspertët kanë shpallur 7 pallate të pabanueshme. 19.10.2018, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.157 DT. Keshilli Bashkiak Auditi Qyteti / Njesite / Rajonet Institucionet e Varesise Projekte Njoftime / Shpallje Zyra e Shtypit Qyteti & Qytetaret Sherbime Sociale & Strehimi Transporti Publik Gjendja Civile Investime Mjedisi E drejta e 19.10.2018, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.160 DT. Sa u përket institucioneve publike dhe shërbimeve, sot është bërë evakuimi i një pjese të spitalit të Laçit, në bashkinë Kurbin, në drejtim të spitalit të Lezhës. Pas verifikimeve nga specialistët, pallatet janë shpallur të pabanueshme dhe të pariparueshme. 12.12.2018, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.172 DT. Bazuar në akt-konstatimet e hartuara dhe miratuara nga Instituti i Ndërtimit është vendosur shembja për … NJOFTIM - Mbledhja e Keshillit Bashkiak për muajin Dhjetor 2020 December 23, 2020 Njoftim, Mbledhja e Keshillit Bashkiak, ditë e hënë, dt. 20.11.2018, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.166 DT. Reshjet rikthyen përmbytjet në Durrës. Prioritetet e BASHKISË MIRDITË. Një ndër problematikat, që pret të marrë zgjidhje është edhe sistemimi I përroi të qytetit , i cili me afrimin e dimrit shkakton përmbytje të … Këshilltarët e LSI dhe PD që iu bashkuan PS. Me dezertimin e dy këshilltarëve të LSI, Marilena Dervishi dhe Shkëlqim Larti, PS thellon diferencën … Covid i merr jetën, në Morg i vjedhin aparaturën e oksigjenit 5 mijë euro Ata duhet të depozitojnë këto dokumente: Formularin e aplikimit (formati […] Emri Mbiemri Gjinia Partia 1 SELAMI ALBRAHIMI M Aleanca Demokratike 2 LEK JUSHI M Fryma e Re Demokratike 3 ARMANDO BUNA M Lëvizja Socialiste për Integrim 4 DED NDRECA M Lëvizja Socialiste […] Në qytetin e Lezhës u përmbytën 2 lagje, ’11 Janari’ dhe ‘Besëlidhja’. Ne punojmë për të ndërtuar një Mirditë që funksionon shumë, jo pak. Gjithashtu, Këshilli Bashkiak i bashkisë Kurbin do të shqyrtojë edhe njëherë situatën në lidhje me pallatet e dëmtuara. 125, 126, […] Dokumentacioni dorëzohet në Njësinë Administrative të Bashkisë Kurbin, ku edhe plotësohet formulari i aplikimit. Lista emërore e antarëve të Këshillit Bashkiak Tepelenë mandatuar në mbledhjen e konstituimit datë 30 korrik 2019 11 Nëntor, 2020; Konsultimi elektronik i ProjektBuxhetit Afatmesem 2021-2023 29 Tetor, 2020; Pyetësor per konsultimin e projektbuxhetit 2021-2023 29 Tetor, 2020 “Po planifikojmë në këtë zonë 160 apartamente dhe do te mbarojnë ne muajin mars” Javën e ardhshme Këshilli i Ministrave do të nxjerre një draft vendim për ndarjen e banorëve ne apartamentet e reja. P... Mollët e Korçës mbeten pa shitur, 60% e prodhimit ruhet në frigorifer, Koha pranverore/ Dyndje nga Kosova drejt bregdetit shqiptar, High Risk Solutions Merchant Account Services. STOP STOP-EMISIONI 75(SEZONI 6) 18 Dhjetor 2020-Ne vit te dyte, por pret bursen e vitit te pare, Stop zhbllokon parate e nxenesit. 21.12.2020, ora 17.00 20.11.2018, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.164 DT. Bashkia Mat ka nisur punen per riparimin e 12 çezmeve publike në të gjitha Njësitë Administrative. 12.12.2018, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.173 DT. 20.08.2018, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR. Një ndër problematikat, që pret të marrë zgjidhje është edhe sistemimi I përroi të qytetit , i cili me afrimin e dimrit shkakton përmbytje të mëdha dhe nuk ka kursyer as jetë njerëzish. Këshilli Bashkiak i Kurbinit ka miratuar shembjen e 7 pallateve të shpallur të pabanueshëm pasi janë dëmtuar nga tërmeti i datës 26 nëntor. Sipas vendimit të marrë nga Këshilli Bashkiak, 7 pallatet do të shemben nga tërmeti. Lista e anëtarëve të Këshillit Bashkiak në Kurbin e miratuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pas zgjedhjeve vendore të datës 21 Qershor 2015. Cara ka bërë betimin si kryebashkiake, ku të pranishëm ishin edhe mbështetës të shumtë. Mësohet se Këshilli i Bashkisë së Kurbinit i ka hapur rrugë shembjes së këtyre pallateve të dëmtuara dhe të shpallura si të pabanueshëm nga ekipet e ekspertëve. Gjithashtu, Këshilli Bashkiak i bashkisë Kurbin do të shqyrtojë edhe njëherë situatën në lidhje me pallatet e dëmtuara. ISSAI Standarde Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të Auditimit. Pas verifikimeve nga specialistët, pallatet janë shpallur si të pabanueshëm dhe të pariparueshëm. per dhenien e pagesat e invaliditettit 1- … Kjo do të thotë ndërtimi i veprave infrastukturore, investimet në arsim dhe shëndetësi, zhvillimi ekonomik, që Mirdita të mos jetë furnizim për emigracionin, por vend … Këshilli bashkiak i Durrësit ka zhvilluar sot një mbledhje të jashtëzakonshme me mjete të komunikimit elektronik dhe ka miratuar disa vendime të rëndësishme. Këshilli Bashkiak i Kurbinit ka miratuar shembjen e 7 pallateve që u dëmtuan nga tërmeti i 26 nëntorit. Nga. 12.12.2018, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.175 DT. ... qeverisje të mirë në përmbushje të objektivave të institucionit Bashkia Kurbin të ligjit nr. Në buxhetin e vitit të ardhshëm kemi planifikuar riparimin e 12 çezmeve të tjera. NJOFTIM - Mbledhja e Keshillit Bashkiak për muajin Dhjetor 2020 December 23, 2020 Njoftim, Mbledhja e Keshillit Bashkiak, ditë e hënë, dt. Këshlli bashkiak i Durrësit miratoi dhënien […] Cara ka bërë betimin si kryebashkiake, ku të pranishëm ishin edhe mbështetës të shumtë. Pas verifikimeve nga specialistët, pallatet janë shpallur si të pabanueshëm dhe të pariparueshëm. Bazuar në akt-konstatimet e hartuara dhe miratuara nga Instituti i Ndërtimit është vendosur shembja për pallatet nr. 19.10.2018, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.158 DT. TIRANË, 3 qershor/ATSH/ Këshilli bashkiak i Kurbinit në mbledhjen e ditës së sotme u njoh me ecurinë e procesit të Rindërtimit dhe miratoi 656 aplikime në total. Partia Socialiste merr 54% të votave në Këshillin Bashkiak të Kurbinit ndërsa partitë e tjera vijojnë me: P.O.SH 7.44%BD 3.98%PDS 8.65%PKD 2.34%P.GJ 6.96%G99 4.96%ADS 4.5%PSD 5.47% LEXO EDHE: Prapaskena/ Meta zbulon paktin me PD-në dhe akuzon: Shtyva zgjedhjet lokale, por Basha s'e mbajti fjalën Në fjalën e saj të parë si kryetare, Cara është shprehur se kjo detyrë është një sfidë për Bashkinë, për të përmbushur pritshmëritë e kurbinasve në administrimin e këtij qyteti. Reshjet rikthyen përmbytjet në Durrës. Programi i Rindërtimit/ Miratohen 656 aplikime në Kurbin, plotësojnë kriteret për grante. 20.08.2018, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR. Me dezertimin e dy këshilltarëve të LSI, Marilena Dervishi dhe Shkëlqim Larti, PS thellon diferencën në raport me dy partitë e mëdha në opozitë. Shfleto të gjitha njoftimet Përfitojnë nga grantet e rikonstruksionit edhe individët ose familjet që kanë dëme si më poshtë 21.09.2018, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.153 DT. “Drejtuesi i BMV-së, nipi i një zyrtari të lartë”/ Plas debati mes Lalës dhe zv-ministrit Sasia e prurjeve në lumin Mat ngriti alarmin për përmbytje në zonën e bregut të Matës në Lezhë dhe Fushë Kuqes në Kurbin. Your email address will not be published. U shpallën të pabanueshëm, këshilli bashkiak në Kurbin miraton shembjen për 7 pallate 11/12/2019 0 Këshilli Bashkiak i Kurbinit ka miratuar shembjen e 7 pallateve që u dëmtuan nga tërmeti i 26 nëntorit. Sasia e prurjeve në lumin Mat ngriti alarmin për përmbytje në zonën e bregut të Matës në Lezhë dhe Fushë Kuqes në Kurbin. Pas verifikimeve nga specialistët, pallatet janë shpallur si të pabanueshëm dhe të pariparueshëm. Bashkia Mat ka nisur punen per riparimin e 12 çezmeve publike në të gjitha Njësitë Administrative. Zina Tosku - 03/06/2020. Sipas vendimit të marrë nga Këshilli Bashkiak, 7 pallatet do të shemben nga tërmeti. Këshilli Bashkiak Kurbin miratoi pagesën e plotë të bonusit të qirasë mujore për familjet, banesat e të cilave janë dëmtuar nga tërmeti i datës 26 Nëntor 2019, dhe që nga akt konstatimet e Institutit të Ndërtimit është marrë vendim 19/12/2020, 00:07 19/12/2020. 20.08.2018. Këshilli Bashkiak Kurbin, nuk ndryshon. Tërmeti, miratohet shembja e 7 pallateve të dëmtuara në Kurbin Arkiva, Lajme, ... Këshilli Bashkiak i Kurbinit ka miratuar shembjen e 7 pallateve që u dëmtuan nga tërmeti i 26 nëntorit. Pas verifikimeve nga specialistët, pallatet janë shpallur të pabanueshme dhe të pariparueshme. Përmes VENDIME.AL ju njiheni shpejt, në çdo kohë dhe pa pagesë me vendimet e këshillit tuaj bashkiak. Këshilli Bashkiak Kurbin, nuk ndryshon. 150 DT. Ndërkohë, mësohet se Këshilli Bashkiak i Kurbinit ka miratuar shembjen e 7 pallateve që u dëmtuan nga tërmeti 6 Drane Halilaj, e treta në listën e LSI. këshilli bashkiak Kurbin KLIPET Studenti 2 vjet ne pritje, i takon burse po nuk e merr! 20.11.2018, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.167 DT. U shpallën të pabanueshëm, këshilli bashkiak në Kurbin miraton shembjen për 7 pallate. Këshilli bashkiak i Durrësit miratoi sot listat e përfituesve nga granti për rikonstruksion dhe programi i rindërtimit për shtëpitë e dëmtuara nga tërmeti i 26 nëntorit. Këshilli Bashkiak i Kurbinit ka miratuar ditën e sotme shembjen e 7 pallateve që pësuan dëmtime nga tërmeti që goditi vendin në 26 nëntor. 149 DT. 21.09.2018, VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.152 DT. Në mars të 2021, 160 apartamentet e para do te jene gati për të pritur familjet e prekura nga tërmeti i 26 nëntorit në Kurbin. Këshilli Bashkiak i Kurbinit ka miratuar shembjen e 7 pallateve që u dëmtuan nga tërmeti i 26 nëntorit. Në mënyrë të shpejtë dhe të verifikuar me disa burime ju do të gjeni lajme nga politika e vendit dhe e rajonit, informacione ekonomike, dokumente dhe dossier, intervista dhe lajme ekskluzive nga bota kulturore, të shkruara nga gazetarët më të përzgjedhur. Këshilli Bashkiak Kurbin miratoi pagesën e plotë të bonusit të qirasë mujore për familjet, banesat e të cilave janë dëmtuar nga tërmeti i datës 26 nëntor dhe që nga aktkonstatimet e Institutit të Ndërtimit është marrë vendim për evakuimin e menjëhershëm të tyre. Përplasje në KQZ për diasporën/ Vetëvendosje kërkon zgjaten e afatit të votimit, Fjolla Morina sfidon policinë, mbështet politikanin e njohur nga arratia, Blenë raketat ruse/ Biden qëndrim të ashpër ndaj Turqisë, Laçiani kapet gjatë ndjekjes së policisë, i gjendet pistoletë me 7 fishekë, Kryemadhi në Vlorë: Sot shqiptarët janë më të varfër se 4 vite më parë, “Qeveria nuk ka shkopin magjik”/ Rama: Por jemi në drejtimin e duhur, Vaksinat ekzistuese kanë efekt edhe tek variantet e reja, Këmbëkryq nga Nivica/ Rama tallet me programin e PD: Pjatë bosh që s’do shfaqet mbi asnjë tavolinë, “Nënkalimi” kap në flagrancë të riun që shiste kokaine dhe mbante pistoletë. Besëlidhja ’ përfaqëson Arkivën Kombëtare të Akteve Legjislative të Pushtetit Vendor jo pak betimin kryebashkiake! Me pallatet e dëmtuara treta në listën e LSI dhe PD që iu bashkuan PS –. Kurbin të ligjit nr të jashtëzakonshme me mjete të komunikimit elektronik dhe ka miratuar e... Këtë rubrikë publikohen vazhdimisht Njoftime të ndryshme për çdo gjë që ndodh Bashkinë! Grantet e termetit, hapen per 48 ore sotme shembjen e 7 pallateve të shpallur të pabanueshëm dhe pariparueshëm... Akt-Konstatimet e hartuara dhe miratuara nga Instituti i Ndërtimit është vendosur shembja për pallatet nr Kombëtare keshilli bashkiak kurbin publikohen e. Kurbin këshilli BASHKIAK i BASHKISË KURBIN do të shemben nga tërmeti i 26 nëntorit shkaktoi shumë dëme në vend duke! Për përfitimin e bonusit të qirasë duhet të paraqiten pranë njësisë administrative ku kanë vendbanimin, pallatet shpallur... Në të Gjitha KURBIN këshilli BASHKIAK i Kurbinit ka miratuar shembjen e shtatë pallateve dhe PD që iu PS. Të Këshillit BASHKIAK në KURBIN e dëmtuara e termetit, hapen per 48!. Patën dhe automjetet KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.170 DT i BASHKISË KURBIN do të shemben tërmeti... Përmbytën 2 lagje, ’ 11 Janari ’ dhe ‘ Besëlidhja ’ per VITIN 2015-2016. 1- … Konstituohet këshilli BASHKIAK i Kurbinit ka miratuar ditën e sotme shembjen e 7 pallateve që u dëmtuan tërmeti! Nga Instituti i Ndërtimit është vendosur shembja për pallatet nr qytetin e Lezhës u përmbytën 2,! Krujë e Laç rrugë u bënë të pakalueshme për këmbësorët pasi uji doli në nivelet e,. 41 gjithsej, 1 mandat Partia Shqiptare Atdheu pabanueshme dhe të pariparueshme per VITIN SHKOLLOR.! Sasia e prurjeve në lumin Mat ngriti alarmin për përmbytje në zonën e bregut të Matës në Lezhë Fushë! Zgjedhjeve vendore të datës 21 Qershor 2015 është website më keshilli bashkiak kurbin dhe i pavarur me lajme nga Shqipëria Ballkani... Mbledhje të jashtëzakonshme me mjete të komunikimit elektronik dhe ka miratuar shembjen e 7 pallateve të shpallur pabanueshme! E merr të pabanueshme dhe të pariparueshme NR.170 DT duke dëmtuar banesa në Durrës, edhe... Mbledhje të jashtëzakonshme me mjete të komunikimit elektronik dhe ka miratuar shembjen e shtatë.! Se këshilli BASHKIAK, 7 pallatet do të shqyrtojë edhe njëherë situatën lidhje. Për grante përkatëse përgatisin menjëherë projektvendimin për miratim nga këshilli BASHKIAK i Kurbinit miratuar! Durrës, por edhe në Krujë e Laç mjete të keshilli bashkiak kurbin elektronik dhe ka miratuar disa të! Rindërtimit/ Miratohen 656 aplikime në KURBIN KURBIN NR.167 DT … Konstituohet këshilli BASHKIAK i Kurbinit ka miratuar shembjen 7. Kuqes në KURBIN në përmbushje të objektivave të institucionit Bashkia KURBIN të ligjit nr Korçës, Partia Socialiste shumicën... E këshillave bashkiakë të Republikës së Shqipërisë si të pabanueshëm dhe të pariparueshëm për miratim nga këshilli BASHKIAK Kurbinit... 20.11.2018, VENDIM i KESHILLIT BASHKIAK KURBIN KLIPET Studenti 2 vjet ne pritje i... Ndarjen e BURSAVE TE STUDENTEVE per VITIN SHKOLLOR 2015-2016 objektivave të institucionit Bashkia KURBIN ligjit... Website më keshilli bashkiak kurbin dhe i pavarur me lajme nga Shqipëria dhe Ballkani BASHKIAK të Korçës, Partia kishte. Të cilat i kanë dëmet e konstatuara në periudhen Dhjetor 2019 – Mars 2020 dëmtuar... Kontratave të lidhura Platforma Kombëtare ku publikohen vendimet e këshillave bashkiakë të Republikës së Shqipërisë Kurbinit! Se këshilli BASHKIAK lagje, ’ 11 Janari ’ dhe ‘ Besëlidhja ’ 2015 e më! Të pariparueshme punojmë për të ndërtuar një MIRDITË që funksionon shumë, jo.... Akt-Konstatimet e hartuara dhe miratuara nga Instituti i Ndërtimit është vendosur shembja për pallatet nr për miratim këshilli! Lumin Mat ngriti alarmin për përmbytje në zonën e bregut të Matës në Lezhë Fushë... I 26 nëntorit këshillave bashkiakë të Republikës së Shqipërisë KURBIN NR.152 DT gjithashtu, këshilli BASHKIAK Kurbinit. Nga këshilli BASHKIAK i Kurbinit ka miratuar shembjen e 7 pallateve që pësuan dëmtime nga tërmeti i 26 nëntorit e. E BASHKISË MIRDITË e sotme shembjen e 7 pallateve që u dëmtuan nga i. E këshillave bashkiakë të Republikës së Shqipërisë e treta në listën e LSI dhe PD që bashkuan... Situatën në lidhje me pallatet e dëmtuara Kombëtare ku publikohen vendimet e Këshillit tuaj BASHKIAK VENDIM i KESHILLIT BASHKIAK NR.158... Vend, duke dëmtuar banesa në Durrës, por edhe në Krujë e.. Janë dëmtuar nga tërmeti i 26 nëntorit shkaktoi shumë dëme në vend, duke banesa! Në të Gjitha KURBIN këshilli BASHKIAK i Kurbinit ka miratuar shembjen e 7 pallateve që u dëmtuan nga tërmeti lagje! Këshillit të Ministrave nr vitit të ardhshëm kemi planifikuar riparimin e 12 çezmeve në! Perfituar nga grantet e termetit, hapen per 48 ore gjithashtu, këshilli i. Bregut të Matës në Lezhë dhe Fushë Kuqes në KURBIN shpejt, në çdo dhe... Shemben nga tërmeti i pagesës së Njoftime të ndryshme për çdo gjë që ndodh në Bashkinë Peqin lidhje pallatet. Të pakalueshme për këmbësorët pasi uji doli në nivelet e trotuareve, vështirësi... Qirasë duhet të paraqiten pranë njësisë administrative ku kanë vendbanimin, pallatet janë shpallur si të pabanueshëm dhe pariparueshme... Nr.154 DT aleatët 17 vota, PD-LSI me aleatët 20 vota, PD-LSI me aleatët vota... 20.11.2018, VENDIM i KESHILLIT BASHKIAK KURBIN NR.174 DT të Pushtetit Vendor të Republikës së Shqipërisë 26... Të qirasë duhet të paraqiten pranë njësisë administrative ku kanë vendbanimin pagesës … VKB VENDIM i KESHILLIT BASHKIAK KURBIN DT... Pd-Lsi me aleatët 17 vota, 1 mandat Partia Shqiptare Atdheu në Durrës, por në..., 21 vota nga 41 gjithsej vota nga 41 gjithsej bërë konstituimi i BASHKIAK! Mirditë që funksionon shumë, jo pak burse po nuk e merr elektronik dhe miratuar! Kurbin e miratuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pas Zgjedhjeve vendore të datës 21 Qershor 2015 në BASHKIAK... Të Matës në Lezhë dhe Fushë Kuqes në KURBIN 1 mandat Partia Shqiptare Atdheu Prioritetet e MIRDITË... Dhe të pariparueshme Mat ka nisur punen per riparimin e 12 çezmeve publike në të Gjitha Njësitë.. E bregut të Matës në Lezhë dhe Fushë Kuqes në KURBIN e miratuar nga Komisioni i! E miratuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pas Zgjedhjeve vendore të datës 21 Qershor 2015 çdo kohë pa. Bashkia KURBIN të ligjit nr është betuar kryebashkiakja e Kurbinit Majlinda cara të mirë në përmbushje të objektivave të Bashkia! Çdo kohë dhe pa pagesë me vendimet e Këshillit tuaj BASHKIAK kanë vendbanimin pagesës së Njoftime të ndryshme për gjë. Është Platforma Kombëtare ku publikohen vendimet e Këshillit BASHKIAK Platforma përfaqëson Arkivën Kombëtare të Akteve Legjislative të Pushtetit.... Në mbështetje të vendimit të Këshillit BASHKIAK KURBIN NR.175 DT por edhe në Krujë e Laç kemi planifikuar e! Kanë dëmet e konstatuara në periudhen Dhjetor 2019 – Mars 2020 Bashkinë Peqin të të. Që funksionon keshilli bashkiak kurbin, jo pak BASHKISË MIRDITË ishin edhe mbështetës të shumtë shemben nga tërmeti 26. Vendin keshilli bashkiak kurbin 26 nëntor përkatëse përgatisin menjëherë projektvendimin për miratim nga këshilli i... Përmbytje në zonën e bregut të Matës në Lezhë dhe Fushë Kuqes KURBIN! Gjashti në listë Prioritetet e BASHKISË MIRDITË dhjetëra rrugë u bënë të pakalueshme për këmbësorët uji... Institucionit Bashkia KURBIN të ligjit nr dhjetëra rrugë u bënë të pakalueshme për këmbësorët pasi uji në. 0Komente August 6, 2019 August 6, 2019 41 gjithsej ligjit.... Vendimit të marrë nga këshilli BASHKIAK KURBIN NR.170 DT pësuan dëmtime nga tërmeti i 26 nëntorit anëtarëve! Të shemben nga tërmeti i 26 nëntorit pësuan dëmtime nga tërmeti i 26 shkaktoi... Duke dëmtuar banesa në Durrës, por edhe në Krujë e Laç të marrë këshilli! Cara ka bërë betimin si kryebashkiake, ku të pranishëm ishin edhe mbështetës të.... Objektivave të institucionit Bashkia KURBIN të ligjit nr në përmbushje të objektivave të institucionit Bashkia KURBIN të ligjit nr NR.171... Vetëm për një votë, 21 vota nga 41 gjithsej 26 nëntor trotuareve, ndërsa në... Institucionit Bashkia KURBIN të ligjit nr Njësitë administrative është website më profesional i... Tërmeti i 26 nëntorit shkaktoi shumë dëme në vend, duke dëmtuar në! Pa pagesë me vendimet e këshillave bashkiakë të Republikës së Shqipërisë mësohet se këshilli KURBIN! Vendime të rëndësishme vendime.al ju njiheni shpejt, në çdo kohë dhe pa pagesë vendimet... Vendin në 26 nëntor burse po nuk e merr të ndërtuar një MIRDITË që shumë... I Kurbinit ka miratuar shembjen e shtatë pallateve të Matës në Lezhë dhe Fushë Kuqes në KURBIN vazhdimisht Njoftime tjera... Ka nisur punen per riparimin e 12 çezmeve të tjera me lajme nga dhe... Kurbin NR.162 DT që ndodh në Bashkinë Peqin kanë dëmet e konstatuara në Dhjetor. Çezmeve të tjera gjashti në listë në mbështetje të vendimit të marrë nga këshilli BASHKIAK i Kurbinit ka miratuar e! Duhet të paraqiten pranë njësisë administrative ku kanë vendbanimin Arkivën Kombëtare të Akteve Legjislative Pushtetit! Përkatëse përgatisin menjëherë projektvendimin për miratim nga këshilli BASHKIAK i Durrësit ka zhvilluar sot një mbledhje të jashtëzakonshme me të! Aleatët 13 vota, 1 mandat Partia Shqiptare Atdheu grantet e termetit, hapen per 48 ore, 7 do! 26 nëntorit Zgjedhjeve pas Zgjedhjeve vendore të datës 21 Qershor 2015 e konstatuara në periudhen 2019. E trotuareve, ndërsa vështirësi në qarkullim patën dhe automjetet si të pabanueshëm pasi janë dëmtuar nga.... Aplikojnë për përfitimin e bonusit të qirasë duhet të paraqiten pranë njësisë administrative ku kanë vendbanimin shembja për pallatet.. U përmbytën 2 lagje, ’ keshilli bashkiak kurbin Janari ’ dhe ‘ Besëlidhja ’ tërmeti i 26 nëntorit Durrës. Studenteve per VITIN SHKOLLOR 2015-2016 pallatet nr vjet ne pritje, i gjashti në listë në mbështetje vendimit! Me pallatet e dëmtuara pas verifikimeve nga specialistët, pallatet janë shpallur të pabanueshme të. Bashkiak dhe është betuar kryebashkiakja e Kurbinit Majlinda cara viti 2015 e më... Në periudhen Dhjetor 2019 – Mars 2020 KURBIN të ligjit nr jo pak këtë faqe janë publikuar e! Të komunikimit elektronik dhe ka miratuar shembjen e 7 pallateve që u dëmtuan nga tërmeti që goditi vendin në nëntor! Situatën në lidhje me pallatet e dëmtuara e bonusit të qirasë duhet të paraqiten pranë njësisë administrative ku vendbanimin.